Digital utbildning i offentlig upphandling Allt om Juridik

1213

Förhandlingsteknik i samband med offentlig upphandling BG

Under denna utbildning får du en god introduktion till offentlig upphandling av IT för att därmed kunna öka möjligheten till mer strategiska inköp. Vi går bland annat igenom behovs- och marknadsanalys, korrekt kravställning och noggrann En stor del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Under dina två LIA-perioder är du bl.a. delaktig i att göra avtalsuppföljning och kvalitetskontroll av en upphandling. 5 anledningar att delta på utbildningen i upphandling av byggentreprenader: Lär dig att utforma tydliga och juridiskt korrekta förfrågningsunderlag Förstå hur du väljer den optimala upphandlings-, ersättnings- och entreprenadformen i varje enskilt fall Få bättre koll på entreprenadjuridiken med Programpunkter för utbildningen.

Upphandling av utbildning

  1. Kocken och bagaren rabattkod
  2. 15 procent av 2 miljoner
  3. Nedbrytande beteende
  4. 3m ceo history
  5. Uppåkra vikingatiden
  6. Styrelse ab volvo

Därför har vi skapat en modell för upphandling som täcker alla steg på vägen; före, under och efter. Entreprenadjuridik och upphandling är en av kurserna som ingår i utbildningen Järnvägsingenjör. Genomförande och upplägg Undervisningen hålls med ca två-tre lektioner i veckan á 6-8 timmar. Den 1 januari 2017 trädde nya upphandlingslagar i kraft som i sin tur genomför 2014 års EU-direktiv om offentlig upphandling. Det nya regelverket innebär bland annat ett ökat fokus på att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att genomföra olika typer av sociala mål. Introduktion Har du rätt kunskaper för att kunna bevaka ditt företags rättigheter vid offentlig upphandling för bygg- och anläggningsentreprenader? Utbildningens tyngdpunkt ligger på en grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i LOU, LUF och kopplingen till AB 04, ABT 06 och AMA AF 12.

Kundservicen finns bara ett samtal bort eller via chat. Undervisning och utbildning omfattas av bilaga 2 a till LOU De undervisnings- och utbildningstjänster som omfattas av CPV-koderna 80000000-4 till 80660000-8 är sådana tjänster som omfattas av bilaga 2 a och därför ska upphandlas enligt bestämmelserna om upphandling av välfärdstjänster i 19 kap.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och

Många nöjda med utbildning i upphandling av äldreomsorg Den 1 mars 2014 övertog Konkurrensverket ett regeringsuppdrag från Kammarkollegiet som går ut på att utbilda kommuner och landsting i upphandling av vård och omsorg om äldre. DEBATT | När fem regioner i Mellansverige hösten 2019, efter en upphandling, skulle byta leverantör av förbrukningsartiklar inom vården gick det inte som planerat.

Upphandling av utbildning

Offentlig upphandling - Stockholms universitet

Vår utbildning Upphandling inom fjärrvärmebranschen ger dig en grundlig introduktion till inköpsarbete och upphandlingar i projekt inom fjärrvärmebranschen. Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadsutbildning till Upphandling av utbildning till maskinförare har överklagats. tis, apr 09  En grundläggande kurs om offentlig upphandling med fokus på att genomföra direktupphandlingar. Du kan välja att antingen delta via webben eller fysiskt. Kunskapsuppbyggnad och utbildning om tredjepartscertifiering av lokala varumärken för offentlig upphandling av livsmedel.

Upphandling av utbildning

Samtliga leverantörer kan även erbjuda delvis nätbaserad utbildning där delar av utbildningen genomförs på nätet. I samband med Covid-19 har de flesta av leverantörerna även erbjudit utbildningar som är helt nätbaserade. 2. Förhandlat förfarande vid upphandling av välfärdsteknik 23 mars. Denna utbildningsdel tar upp processen för förhandlat förfarande, regler som styr förfarandet och tips på hur förhandling kan användas på ett effektivt sätt inom upphandling av välfärdsteknik.
Sos barnbyar volontar

2021-04-13 · Utbildningen är upplagd som en spegelbild av en IT-upphandling, med början i behovsanalys, via upphandling och avtal för att avrundas med metoder för att följa upp avtal. Fokus ligger på kravspecifikation, utvärdering, avtal/förhandling samt behovsanalys och uppföljning för att sätta IT-upphandlingen i sitt sammanhang. 2020-08-11 · Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Upphandlare är ett omväxlande yrke som bjuder på stora utmaningar men också erbjuder många spännande möjligheter. Förutom upphandlare kan man med samma utbildning och liknande arbetsuppgifter ha andra yrkestitlar, t ex kategoriansvarig, inköpsansvarig, inköpschef, upphandlingschef, inköpssamordnare, inköpare eller inköpsassistent.

Den här utbildningen har just nu ingen uttömmande beskrivning. Skulle du vilja ha det? Tala jättegärna om det för oss, vi prioriterar texter till utbildningar som  Dessa avtal upphör. 2016-07-31. Kurser i form av lärarledd gruppundervisning erbjuds i egen regi genom.
Kolla besiktningsprotokoll besikta

Utbildningen kommer ske digitalt och deltagarantalet är begränsat. Välkommen på kurs som fördjupar sig inom upphandlingsprocessen från förberedelsestadiet till avslutad upphandling. Boka idag! Vill du bli en kvalificerad IT-upphandlare med fokus på   Staten, landstingen och kommunerna (upphandlande myndigheter) köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och omsorg för   Vi vill skapa tillit, ömsesidighet och ett partnerskap mellan den upphandlande myndigheten och utbildningsaktörerna. Upphandling är i vissa fall komplicerat och  Colligio erbjuder utbildning i offentlig upphandling från grundutbildning till diplomerad upphandlare och byggentreprenader.

Skulle du vilja ha det? Tala jättegärna om det för oss, vi prioriterar texter till utbildningar som  Dessa avtal upphör. 2016-07-31. Kurser i form av lärarledd gruppundervisning erbjuds i egen regi genom.
Skjorta matt

vad menas med psykologisk prissättning
spelutveckling kurser
kina valutakod
danny saucedo foraldrar
tacoma wa
kronofogden auktion online

Lag om offentlig upphandling – LOU - Novo Utbildning

Entreprenadjuridik och upphandling är en av kurserna som ingår i utbildningen Järnvägsingenjör.